O firmie

Działalność gospodarczą rozpoczeliśmy w 1993 roku jako s.c. Kompleks, od 2001 roku po reorganizacji spółki
działamy jako KON-TECH Gracjan Konieczny, przejeliśmy na siebie wszelkie zobowiązania łącznie z kadrą
pracowniczą, zapleczem sprzętowym oraz gwarancjami dobrego wykonawstwa robót.

Od początku działalności współpracujemy z Firmą Hochtief (wcześniej Poz-Bulding) do dnia dzisiejszego.
Wykonujemy również prace zlecone przez Firmy POSBAU, STELL-BULDING i inne.

Wspólnie zrealizowaliśmy dużo obiektów przemysłowych, handlowych, kontenerowych itp.
Polecamy Państwu swoje usługi wraz z długoletnim doświadczeniem.